چیلر دستگاه تزریق

تناژ مناسب چيلر برای دستگاه تزریق

تناژ مناسب چيلر برای دستگاه تزریق

براي انتخاب تناژ مناسب چيلر برای دستگاه تزریق پلاستیک از روي کاتالوگ، لازم است پارامترهاي زير را در دست داشته باشیم:

الف) ظرفيت سرمايي چيلر بر حسب تن تبريد:

ظرفيت سرمايي چيلر با احتساب 10% ضريب اطمينان بابت افت قدرت و ظرفيت سرمايي چيلر ناشي از فرسودگي دستگاه در آينده، از فرمول زير محاسبه مي شود:
(Qt * 1.1/12000=  ظرفيت سرمايي چيلر(USRT
(But/hr) 12000 = (USRT) يک تن تبريد آمريکايي

ب) دمای آب سرد خروجي از دستگاه چيلر:

اين همان آب سردي است که به کويل هواساز يا فن کويل و غيره ارسال مي شود.
دماي آب سرد خروجي از چيلر معمولاً بين 40F  تا 50F است.

ج) دبی آب سرد خروجي از چيلر:

عبارتست از مقدار آب سردی که در تمام سيستم جريان مي يابد و از فرمول زير محاسبه مي گردد:
UEGPM=Qt/5000
که در آن:
دبي آب سرد جرياني بر حسب گالن آمريکايي بر دقيقه :USGPM
(Qt: بار سرمايي کل ساختمان (Btu/hr

چیلر دستگاه تزریق پلاستیک
تناژ مناسب چيلر برای دستگاه تزریق

چ) اختلاف دمای آب سرد ورودي و خروجي چيلر :

که همان اختلاف دماي آب سرد رفت و برگشت سيستم است و معمولاً برابر 10فارنهایت در نظر گرفته ميشود.

خ) دماي آب خروجي از کنداسور:

منظور دماي خروجي آب خنک کننده ي کندانسور که معمولاً بين 85 تا 105 فارنهایت  در نظر گرفته مي شود. اختلاف دماي آب ورودي و خروجي کندانسور معمولاً 10F  مي باشد.

د) دماي تقطير جیلر :

منظور از دماي تقطير بخار مبرد در کندانسور است و معمولاً بين 100F تا 125F در نظر گرفته مي شود.
مهم: اطلاعات فوق براي انتخاب چيلر از روي کاتالوگ کافي است. ساير مشخصات از قبيل ضريب رسوب، افت فشار در قسمت هاي مختلف چيلر، مشخصات الکتريکي و ابعاد دستگاه در کاتالوگ ارائه مي شوند.

ه) دبی آب خنک کننده ی کندانسور:

معمولاً به ازای  هر تن تبريد ظرفيت سرمايي چيلر، حدود 3 GPM آب جهت خنک کردن کندانسور منظور مي گردد:
(Ton) ظرفيت سرمايي چيلر * (GPM/Ton) 3 = (GPM) دبي آب خنک کننده کندانسور

چیلر جهت دستگاه تزریق 400 تن از تناژ 10 تن استفاده قرار می گردد .

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *