روش های خنک کننده روغن و دستگاه قالب گیری تزریق پلاستیک

سیستم هیدرولیک دستگاه های تزریق پلاستیک، هنگام کار حرارت تولید می نماید، برای خنک کردن روغن دستگاه تزریق باید آب…